Muutosturva_nettikuva_verkko

Koulutuksia ja tukea muutostilanteisiin

TE-toimistojen tarjonnasta löytyy palveluja yrityksen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen. Kasvuyritys voi rekrytoida koulutusten avulla uutta työvoimaa ja kehittää nykyisen henkilöstön osaamista. Myös irtisanomis- ja lomautustilanteet on huomioitu palveluvalikoimassa.

Uutta työvoimaa, lisää osaamista ja työmotivaatiota, enemmän kilpailukykyä. TE-palvelujen ja sen kattavan kumppaniverkoston tarjoamilla koulutuspalveluilla on monia etuja. Tarjolla on useita koulutusmuotoja yritysten erilaisiin tarpeisiin.

Uusia osaajia työvoimakoulutuksella

Työvoimakoulutus on joustava ja työelämälähtöinen tapa rekrytoida uutta työvoimaa. Ammatillisia koulutuksia järjestetään työnantajien tarpeista lähtien ympäri vuoden ja niiden kesto vaihtelee. Opiskelija voi suorittaa koulutuksessa ammatillisten tutkintojen osia tai koko tutkinnon. Työvoimakoulutus voi olla myös eri alojen täydennys- tai lisäkoulutusta. Voit selata meneillään olevia työvoimakoulutuksia verkkopalvelusta etsiessäsi uutta työvoimaa.

Yhteishankintakoulutus räätälöidään tarpeiden mukaan

Kun yksi tai useampi työnantaja osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja hankintaan yhdessä työhallinnon kanssa, kutsutaan koulutusmuotoa yhteishankintakoulutukseksi. Yhteishankintakoulutuksella turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. Yhteishankintakoulutus on räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, joka kestää vähintään 10 päivää.

Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus

Yhteishankintakoulutuksia on tarjolla erilaisia ja ne täydentävät toisiaan. RekryKoulutus soveltuu tilanteisiin, joissa yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta. Koulutus kestää tavallisesti 3−9 kuukautta. TäsmäKoulutusta voidaan puolestaan käyttää yrityksen nykyisen henkilöstön perus- tai lisäkouluttamiseen, myös määräaikaisissa lomautustilanteissa. Jos työntekijöitä joudutaan lomauttamaan toistaiseksi tai irtisanomaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä, työnantaja voi tukea irtisanottujen uudelleen työllistymistä MuutosKoulutuksella.

Muutosturva auttaa irtisanomistilanteissa

TE-palvelut ovat yrittäjän ja työnantajan tukena myös irtisanomistilanteissa. Suomessa on käytössä niin sanottu muutosturvan toimintamalli, joka on todettu käytännössä toimivaksi ja tehokkaaksi yhteistyömalliksi irtisanomistilanteissa. Muutosturvan tavoitteena on huomioida työnantaja- ja työntekijäosapuolten yksilölliset tarpeet ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Toimintamallissa korostuu yhteistyö ja vuoropuhelu eri osapuolten välillä. Hyvän lopputuloksen kannalta on olennaista, että osapuolet aktivoituvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos siis joudut irtisanomaan henkilöstöä, ota viipymättä yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon. Yhteistyöllä saadaan aikaan hyviä tuloksia.

Selaa meneillään olevia työvoimakoulutuksia

Lue lisää koulutuspalveluista

Lue lisää muutosturvasta