Työvoimakoulutus_nettikuva_verkko

Osaamista kehittämällä uuteen ammattiin

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus. Pohjois-Karjalan TE-toimiston alueella toteutetaan tällä hetkellä esimerkiksi hoiva-avustajakoulutusta sekä tuotantotyöntekijöiden RekryKoulutusta työvoimakoulutuksena.

Koulutuksen työllistävyys on laatukriteereistä tärkein

Sosiaali- ja terveysala on ollut aina suosittu koulutusala ja tämän päivän työllistymisnäkymät tekevät siitä entistäkin houkuttelevamman. Pohjois-Karjalan TE-toimisto ja ELY-keskus toteuttavat yhdessä Arffman Consulting Oy:n kanssa hoiva-avustajakoulutusta, joka antaa valmiudet hoiva-avustajan työhön sekä valmiudet jatkaa lähihoitajan opintoihin.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. TE-toimiston asiantuntijat yhdessä koulutusorganisaation kanssa valitsevat testien ja lopullisten haastattelujen perusteella aloituspaikan saajat. Sosiaali- ja terveysalan opiskelupaikka on kovan kilpailun takana ja esimerksiksi syyskuussa alkaneeseen sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon oli 170 hakijaa: heistä 48 karsiutui testeihin ja 18 sai aloituspaikan.

Työvoimakoulutusten laatua seurataan TE-palvelujen asiakastietorekisteristä tuotettavien tilastojen sekä opiskelijoiden antaman palautteen avulla. TE-toimisto kerää jokaisesta järjestetystä koulutuksesta opiskelijoiden väli- ja loppupalautteet. Koulutuksen työllistävyys on laatukriteereistä tärkein.

Kannustavia tuloksia

Teoriajakson jälkeen opiskelijat hankkivat työssäoppimispaikan. He ovat erittäin motivoituneita saatuaan uuden mahdollisuuden. Hoivakoti Tetriaho työllistää tällä hetkellä kaksi opiskelijaa.

– Opiskelijat ottavat meihin itse yhteyttä. He kertovat koulutuksen taustat, huolehtivat sopimukset allekirjoitettavaksemme ja kantavat vastuun näytöistä ja muista aikatauluista, kertoo vastaava hoitaja Pentti Kokkonen Hoivakoti Tetriahosta.

– Ylimääräiset käsiparit ovat tervetulleita, sillä vanhuksia on 32. Henkilökuntamme sekä opiskelijat tekevät vaihtelevasti kaikkea. Päiviin sisältyy muun muassa vanhusten ulkoilutusta, syöttämistä, perushoitoa, suihkutusta, siivoamista, petausta ja ruoanlaittoa. Välillä käymme retkillä tai hoidamme asioita kaupungissa, Kokkonen listaa.

Viime vuonna hoivakodissa työskennelleet opiskelijat ovat nykyään Tetriahon palkkatyöläisiä. Nykyiset opiskelijat valmistuvat marraskuussa, ja heihin ollaan oltu myös erittäin tyytyväisiä. Kysyttäessä mahdollisuudesta jatkaa työsuhteessa, Kokkonen toteaa, että laki säätelee tarkkaan ammattilaisten ja avustajien määrän suhteessa hoidettavien määrään.

– Toivotaan, että voisimme palkata ainakin toisen heistä, Kokkonen sanoo.

Yhteistyö TE-toimiston ja kouluttajan kanssa on suurimmalta osin yhteydenpitoa puhelimitse, sähköpostitse tai videoneuvotteluin. Työnantaja kokee tavan tehokkaaksi, mutta toivoo niin tässä kuin muissakin asioiden hoidossa myös kasvokkain tapaamisia.

Työ tekijäänsä opettaa

Hyviä uutisia kuuluu myös Joensuun tuotantotyöntekijöiden RekryKoulutuksesta, jossa työllistymisaste on 90 ̶ 100 %. Koulutukseen valitut opiskelijat ovat aikaisemmin jo toimineet tuotantoalalla tai he ovat vaihtamassa alalle. RKT-Henkilöstöpalvelu Oy toimii yhteistyössä TE-toimiston ja kouluttajaorganisaation kanssa. Opiskelijat työllistyvät henkilöstöpalvelun asiakasyrityksiin.

– Koska alaa oppii ennen kaikkea tekemällä, on etenkin muovituoteteollisuus saanut tätä kautta tarvitsemaansa työvoimaa, kertoo yhteyspäällikkö Jukka Väisänen RKT-Henkilöstöpalvelu Oy:stä.

 

Lue lisää työvoimakoulutuksesta

 

Haastatellut

asiantuntija Esko Moilanen, osaamisen kehittämisen palvelulinja, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
kouluttaja Jari Räsänen, Arffman Cosulting Oy
yhteyspäällikkö Jukka Väisänen, RKT-Henkilöstöpalvelu Oy
vastaava hoitaja Pentti Kokkonen, Hoivakoti Tetriaho