Havator

RekryKoulutus vastaa yrityksen tarpeisiin

Nostokonepalveluita ja erikoiskuljetuksia tarjoava Havator sekä venevalmistaja Baltic Yachts ovat käyttäneet RekryKoulutusta menestyksekkäästi. Juuri yrityksen tarpeita vastaavaksi räätälöity koulutus säästää aikaa ja resursseja.

RekryKoulutus on koulutusmalli, jota voidaan käyttää, jollei yrityksen tarpeisiin löydy muuten ammattitaitoisia työntekijöitä eikä lähiaikoina valmistu oppilaitoksista tarvittavia osaajia. Koulutus sisältää tietopuolista ja ohjattua työssäoppimista, sen sisältö räätälöidään yrityksen tarpeita vastaavaksi, yhdelle tai useammalle työnhakijalle. RekryKoulutukseen osallistuvat opiskelijat saavat pätevyyden ammattiin tai työtehtävään ja työllistyvät koulutuksen jälkeen yrityksen palvelukseen.

Yhteistyöllä hyvät tulokset

Pohjanmaalla RekryKoulutusta käyttäneillä Havatorilla ja Baltic Yachtsilla on selkeät näkemykset koulutusmallin eduista. Merkittävimpiä ovat sen tehokkuus ja joustavuus. TE-palvelut toimi yritysten yhteistyökumppanina heti opiskelijarekrytoinnin alusta lähtien. Perusteellisilla työhaastatteluilla saatiin hyvä kuva hakijoiden osaamisesta ja taustoista ennen koulutuksen alkua.

− TE-palvelujen asiantuntijat osasivat kysyä haastatteluissa hakijoilta asioita, jotka eivät olisi minulle tulleet mieleen. Saatoin itse keskittyä erityisesti yritykseemme ja sen toimialaan liittyviin asioihin, Havatorin Länsi-Suomen aluepäällikkö Peter Julin kertoo.

Havatorin RekryKoulutukseen ilmoittautui hakijoita yhteensä 76, joista koulutukseen valittiin 6. Koulutus kesti 76 päivää ja se sisälsi työssäoppimista 53 päivää.

− Koulutus olisi voinut olla vielä hiukan pidempikin, niin opiskelijat olisivat päässeet käyttämään koneita aidoissa asiakaspalvelutilanteissa ja saamaan vinkkejä kokeneemmilta kuskeilta. Toisaalta lyhyemmän koulutuksen etu oli se, että koulutettavien motivaatio pysyi hyvänä, Julin sanoo tyytyväisenä.

Hyvin suunniteltu koulutussisältö

Myös Baltic Yachtsilla oltiin RekryKoulutuksen lopputulokseen tyytyväisiä. Tuotantopäällikkö Tommy Johansson kertoo koulutushankkeen taustoista.

− Meillä oli tuolloin iso tarve saada uutta työvoimaa eikä tarpeisiimme ollut suoraan saatavilla osaavia tekijöitä. Saimme TE-toimistolta arvokasta apua ja päädyimme käyttämään ryhmämuotoista RekryKoulutusta. Koulutuksen sisältö suunniteltiin siten, että opiskelijat oppivat ensin veneenrakennuksen perustaitoja, joita kaikkien meillä töissä olevien on hyvä osata. Kuukauden kestäneen intensiivisen perusopetuksen jälkeen kaikki osallistujat olivat halukkaita jatkamaan erikoisopintoihin, jotka vastasivat lopullisia työnkuvia.

Johanssonin mukaan ryhmämuotoisen RekryKoulutuksen positiivisiin puoliin kuuluu paitsi ajan säästyminen myös yhteishengen muodostuminen.
− Koulutuksessa uudet työntekijät olivat kaikki samalla viivalla. Se antoi hyvät lähtökohdat työntekijöiden yhteishengen muodostumiselle jo varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää RekryKoulutuksesta