nettikuva_HERRA_092015

TE-palvelut tukena muutoksessa

UPM:n Jokilaakson tehtailta Jämsässä irtisanottiin keväällä noin 130 työntekijää. Muutosturva-asiantuntija Jaakko Routavaara liittyi prosessiin välittömästi mukaan, kun tieto yt-neuvottelujen alkamisesta saavutti Keski-Suomen TE-toimiston.

Kaikkien yhteinen asia

Muutosturva-asiantuntijaa tarvitaan etenkin silloin, kun irtisanottujen määrä on suuri. Tarvitaan objektiivisuutta, neutraalia tiedon jakamista talon sisällä ja ulkopuolella, ratkaisuja sekä niiden tarmokasta toteuttamista. Muutosturva-asiantuntija on työnantajan tukena helpottamassa ja hoitamassa asioita. Yhdessä kerrotaan viestiä: ”nyt jatketaan eteenpäin”.

– Mielestäni UPM on valtakunnallisesti muutosturvan pioneeri, joka on aikaisemminkin tehnyt kaikkien osapuolten kannalta hyviä ratkaisuja kipeissä tilanteissa, sanoo Routavaara.

Kannatteleva verkosto

Muutoksen prosessit ovat samanlaisia kaiken kokoisissa irtisanomisissa, mutta yksi eroavaisuus löytyy: määrän ollessa suuri, TE-palvelujen toimistojen välisen yhteistyön lisäksi tarvitaan yhteistyökumppaneiden vankkaa verkostoa, kuten seudullisia kehitysyhtiöitä, oppilaitoksia, kunnan edustajia, Ely-keskuksia sekä uudelleensijoittumispalveluja tarjoavia yrityksiä.

– Irtisanottuja kannustan hakemaan heti töitä. On tutkittua, että jo 3 kuukauden työttömyys passivoi. Keski-Suomen TE-toimiston Jämsän toimipiste, joka paikallisena toimijana tuntee paikkakuntalaisten tavat ja tottumukset, perusti väliaikaisesti oman vastaanoton työnantajan tiloihin, kertoo Jaakko Routavaara.

Uusia mahdollisuuksia

Neuvottelut tehtaan tilanteesta alkoivat marraskuussa 2014 ja lopulliset päätökset tehtiin tämän vuoden tammikuussa. Työntekijöiden luottamushenkilöiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, työterveyshuolto valjastettiin prosessiin mukaan, ja TE-palvelujen asiantuntijat olivat käytettävissä: kertomassa velvoitteista sekä palveluista ja mahdollisuuksista. Jokaiselle haluttiin kertoa niin paljon kuin mahdollista tulevaisuuteen liittyvistä vaihtoehdoista – yhtenä tärkeänä myös koulutuksesta uuteen ammattiin.

– Jämsän ammattiopisto järjesti tilauksestamme työnhakuvalmennusta. Koulutuksiin osallistuneet kokivat, että kollegoilta sai samalla arvokasta vertaistukea, kertoo henkilöstöpäällikkö Eija Lumme UPM:n Jokilaakson tehtailta.

– UPM järjesti myös kuntoutustyyppistä valmennusta Peurungassa eri yksiköistä irtisanotuille henkilöille, pääteemana oli muutos ja siinä selviytyminen, Lumme lisää.

Apua tarjotaan ja annetaan aina työnantajan ehdoilla. Yhteistyö alkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Muutosturva-asiantuntijan läsnäolo toi tilanteisiin uskottavuutta. Hän vastasi henkilöstön kysymyksiin syventävästi ja loi osaltaan neutraalia ilmapiiriä. Yhteistyö toimi erittäin hyvin, arvioi Lumme.

Lue lisää muutosturvasta