nettikuva_TEPALVELEE_092015

Verkostojen yhteistyöllä hyviä tuloksia

Pohjois-Savon TE-toimiston johtaja Pasi Patrikainen peräänkuuluttaa aluerajat ylittävää ja verkostomaista yhteistyötä työllisyystilanteen parantamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriössä puhuttiin vuoden 2014 lopulla ”Kuopion ihmeestä”. Sillä viitattiin positiiviseen tilastopiikkiin, joka löytyi alueellisista työllistämistilastoista Pohjois-Savon kohdalta. Alueen uudenlainen, etenkin verkostoitumista, yrityskäyntejä ja markkinointia korostanut toimintatapa sai aikaan hyviä tuloksia. Samoilla linjoilla on jatkettu myös tänä vuonna: yritysyhteistyötä on tehostettu edelleen ja yrityskäyntien lukumäärällinen tavoite on 1500 käyntiä vuodessa. Ensi vuonna tavoitetta nostetaan lähemmäs 2000 käyntiin.
Minkälaisia ajatuksia ”Kuopion ihmeestä” puhuminen herättää Pohjois-Savoin TE-toimiston johtajassa, Pasi Patrikaisessa tänään?

− Yhteisessä rintamassa me kaikki Suomen TE-toimistot ollaan, mutta on sanottava, että olemme me täällä Pohjois-Savossa tehneet hyvää työtä. Hyvät tulokset tietysti kannustavat tekemään töitä edelleen. Oikeaan suuntaan on menty.

Osaavaa työvoimaa, alueellista vetovoimaa

Patrikaisen mukaan hyvän palvelun avaintekijöitä ovat asiakkaan aito kuunteleminen sekä se että osataan vastata tämän tarpeisiin viipymättä. Kiitosta hyvästä palvelusta on kuulunut myös yrityksistä. Palveluista ja mahdollisuuksista on kerrottu asiakkaille mallikkaasti ja yhteydenpito on ollut saumatonta.

− Haluamme tarjota Pohjois-Savolaisille yrityksille osaavaa työvoimaa ja työntekijöille hyviä työpaikkoja. Meidän tehtävänä on osaltamme varmistaa alueen yritystoiminnan pyöriminen ja osaajien saatavuus. Lisäksi haluamme pitää Pohjois-Savon alueena houkuttelevana, että tänne halutaan muuttaa muualtakin töihin ja, että tulee myös uusia yrityksiä
Verkostomainen, aluerajat ylittävä yhteistyö on Patrikaisen mukaan kaiken A ja O. Hän peräänkuuluttaakin yhteistyötä laajalla rintamalla.

− Ei me TE-toimistossa ainoastaan omilla toimilla pystytä selättämään tämänhetkisiä työllisyyden haasteita. Mukaan pitää saada kaikki, eli niin kunnat, välityömarkkinat, yrittäjät, oppilaitokset kuin muut kumppaniverkostot. Meillä on jo nyt päällä hyvä tsemppi yhteistyön tekemiseksi. Pitää asettaa yhteiset päämäärät ja jatkaa yhteistuumin luottamuksen rakentamista eri osapuolten kesken.

Työnvälitys tärkein tehtävä

Pohjois-Savossa saavutetut tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja samoja toimintamalleja on pyritty hyödyntämään myös muualla Suomessa. Myös Pohjois-Savossa toimintaa kehitetään edelleen. Patrikaisen mukaan esimerkiksi palvelujen markkinointia yrityksille ja työnhakija-asiakkaille voitaisiin edelleen tehostaa.

− Meidän pitää sujuvoittaa kaikkea palvelua ja vähentää virkamiesmäisyyttä entisestään. Jatkossa verkkopalveluilla on yhä tärkeämpi rooli. Ihmisiä voisi myös ihan konkreettisesti kannustaa rohkeammin työnhakuun. Niin sanottuja matching-tilaisuuksia voidaan toivottavasti järjestää yhä enemmän. Niiden avulla työllistäminen on ollut tehokasta ja nopeaa, koska työnantajan ja työntekijän kohtaaminen on tehty helpoksi.

TE-toimistot palvelevat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palveluvalikoima on siis laaja ja Pohjois-Savon TE-toimisto tekeekin yhteistyötä muun muassa Team Finland -verkoston kautta.

− Me toimimme Team Finland -verkostossa erityisesti tiedonvälittäjän roolissa ja tunnustelemme yritysten kasvuhalukkuutta ja kansainvälistymistä. Muut kumppaniverkoston jäsenet tarjoavat yrityksille muun muassa palveluja yrityksen kehittämiseen, investointeihin ja sitä kautta mahdollisuuksia laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille. Toki on hyvä pitää mielessä, että TE-toimiston päätehtävä on aina ennen kaikkea työnvälitys, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen yrityksille ja töiden tarjoaminen osaajille.

Katso oman alueesi TE-toimiston yhteystiedot