nettikuva_verkko

Yhtenäinen ammattiluokitus tuo tehokkuutta

Uusi luokitus pitää sisällään noin 1000 ammattinimikettä. Työnantaja voi lisäksi käyttää työpaikkailmoituksissa omia tehtävänimikkeitään.

Työ- ja elinkeinopalveluissa otettiin kesällä 2014 käyttöön Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemä ISCO-ammattiluokitus.

− Työvoiman kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt ja otimme Suomessa käyttöön luokituksen, jota on käytetty eurooppalaisessa työnvälityksessä jo kauan. Uuden luokituksen avulla voidaan määrittää paremmin työnhakijan ammattitaidon suhdetta avointen työpaikkojen osaamisvaatimuksiin, asiantuntija Kirsi-Marja Putkonen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

Lisäksi uusi luokitusjärjestelmä tehostaa rekrytointiprosesseja.

− Digitaalisuus on työnvälityksessä arkipäivää ja työ- ja elinkeinohallinnon tavoite on tehostaa ja automatisoida prosesseja entisestään. Yhä sujuvammin toimiva työnhakijan ja työnantajan kohtaaminen hyödyttää viimekädessä meitä kaikkia veronmaksajia, kun toiminnan tuottavuus paranee.

Tavoitteena yhteiset käsitteet kaikille

Aiemmin ammattiluokitus perustui toimialoihin. ISCO-ammattiluokituksessa työt luokitellaan ammattiryhmiin muun muassa sen mukaan, kuinka laaja-alaisia tehtävät ovat, millaista teoreettista osaamista vaaditaan ja kuinka paljon työssä on suunnittelu- ja kehittämisvastuuta. Uusi luokitus tuo näkyväksi sen, minkä tasoista osaamista edellyttäviä työtehtäviä Suomen työmarkkinoilla on tarjolla.

− Ammatti-käsitteellä tarkoitetaan suhteellisen vakiintunutta tehtävien kokonaisuutta, jolla määritellään työpaikasta riippumatonta osaamista. Käsite on nykyään ongelmallinen, sillä nykyajan ammatit ovat usein niin sanottuja hybridiammatteja. Työnkuvat ja tehtävät ovat moninaisia eikä ammatteja voi määritellä yhtä suoraviivaisesti kuin ennen. Tämän vuoksi rekrytoinnissa on kiinnitettävä enemmän huomiota työtehtävien kuvailuun muilla keinoilla.

− Nyt ollaan kehitysvaiheessa. Tulevaisuuden tavoite on, että myös yksityisellä rekrykentällä olisi käytössään sama ”kielioppi” kuin julkisella puolella. Eli samoista asioista puhuttaisiin kaikkialla samoilla termeillä. Se helpottaisi myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Tutustu ISCO-ammattiluokituksiin