Svensk resumé
nettikuva_3_resumenettikuva_3_resume

Goda resultat med TE-tjänster

Arbets- och näringstjänsterna är företagens och arbetsgivarnas verkningsfulla samarbetspartner. Vid arbets- och näringsbyråerna runt om Finland erbjuds avgiftsfria och skräddarsydda tjänster bland annat för rekrytering av personal och utveckling av personalens kompetens, omställningssituationer samt start och utveckling av företagsverksamhet. Läs mer om våra tjänster och samarbetet.
Läs mer